אתר הבית של המגזר הדתי
דואר אדום
זמני היוםבילבי בגדים הוד השרון

אהבה מלידה עונה 1 פרק 10 אני נוחר; אז מי פטור משינה בסוכה- אני או בני משפחתי?

כיצד ינהג אדם שנוחר בחוזקה ובני משפחתו טוענים שאינם יכולים לישון בסוכה כשהוא ישן איתם? האם ניתן לפטור אותו כדי שרבים יזכו במצווה, או הם פטורים משינה בסוכה?

אני נוחר; אז מי פטור משינה בסוכה- אני או בני משפחתי?
  (צילום: שאטרסטוק)

הורג אותם ברכות imdb חינוך לילדים חולים בביתם כיצד ינהג אדם שנוחר בחוזקה ובני משפחתו טוענים שאינם יכולים לישון בסוכה כשהוא ישן איתם? האם ניתן לפטור אותו כדי שרבים יזכו במצווה, או הם פטורים משינה בסוכה?

זנזיבר בצרה שעות פתיחה שמענו שהגרי"ש אלישיב אמר בפשטות שבני המשפחה פטורים משינה בסוכה במצב כזה, כי הרי לא אמרו המצער פטור מן הסוכה אלא המצטער הוא שפטור (סוכה כו א.  שו"ע או"ח תרמ ד). וכך ענה הגר"ח קניבסקי (קובץ עיון הפרשה – קלח עמ' רמד).

ניתוח השיר העלמה נתן אלתרמן אך יש פוסקים הסוברים שזה לא דין באורח חיים אלא בחושן משפט. זה דומה למה שסיפר הג"ר צבי מאיר גינזבערג, ראב"ד אגודת הרבנים דארה"ב וקנדה, שהיה משגיח אחד בעיר שיקגו, שנפטר, ואשתו האלמנה רצתה להמשיך להיות אחראית על ההכשר בבית החרושת, ושאלו לאחד מגדולי הפוסקים והתיר לה להיות משגיח, כיוון שהייתה צריכה פרנסה, ואח"כ שאלו  את הג"ר אהרן קוטלר, וענה שאינו מסכים בשום אופן, ואמר שהגדול הזה שהתיר צודק ביורה דעה אבל אני באבן העזר (ניצוצי צבי מאיר עמ' קמא).

נילס הולגרסון פרק 22 בנידון דידן, נשאל הגראי"ל שטיינמן בבני משפחה שאחד מהם עושה רעש בשעה שישן ומפריע לאחרים הישנים איתו בסוכה ואינם יכולים לישון, ונעשה ויכוח ביניהם על מי לצאת מהסוכה. אמר הגראי"ל [בדרך משא ומתן] דתלוי בשאלה על מי להרחיק את עצמו, על המזיק או על הניזק (בבא בתרא יח, ב), והכא דהוי כגירי דיליה ,אף ר' יוסי מודה דעל המזיק להרחיק את עצמו (כאיל תערוג – מועדים עמ' תסג).

נווה עצלנות שירים וכדומה, הג"ר אשר ווייס, בעל מנחת אשר, סובר שהנוחר זה שעליו לצאת מהסוכה ושאר בני המשפחה יישנו בסוכה כמצוותם, וזאת משום כמה נימוקים:

קציצות מפרום ניקי א. רבים העושים מצווה עדיפים מיחיד העושה מצוה, והיחיד נדחה מפני הרבים (עי' פסחים נט, א. פ, א).

תחפושות מקוריות לבנים בני 12 ב. מצינו בגמרא שאומרים לאדם לחטוא חטא קל, כדי שלא יבוא לחטא חמור, וקל וחומר שרבים לא יבואו לחטא (שבת ד, א.  תוספות שם ד"ה וכי.  מג"א ס' צ ס"ק ל). ואפשר לומר כאן שעדיף שאחד יוותר על מצוות סוכה לטובת הרבם.

מכשירים מומלצים בחדר כושר ג. גם בימות השנה אסור לאדם לצער חבירו ולגרום לו הפסד שינה (גם שנקרא 'גזל שינה', זה מדין פגיעה בואהבת לרעך כמוך.  עיין הליכות חיים ח"ב עמ' קסח בשם הגר"ח קניבסקי.  שו"ת משנה הלכות יב, תמג. יד, קצט.  שו"ת שבט הלוי ז, רכד.  וי"א משום "לא תונו איש את עמיתו".  ויקרא כה יז.  שו"ת קרן לדוד אוח יח).  ואם אחד מבני בית או תלמיד בישיבה וכדו' נוחר בחדר ומפריע לאחרים לישון, אין לו רשות לשכב בחדר שבו הם רוצים לישון ועליו לשכב בחדר אחר כשאפשר, וכדברי הגמרא בבא בתרא הנ"ל (קובץ עיון הפרשה שם רמד-רמו).

פוניו על הצוק ליד הים סרט פנסים בשיער לבנים סיכום: על הנוחר לצאת. וכן, באופן כללי, יש מאוד להשתדל לא להפריע לאחרים בסוכה כגון לבנות סוכה בלילה מאוחר או לעשות הרבה רעש בשמחה בית השואבה.

פיצה מאמא ירושלים טלפון תגובה חדשה * אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אסור, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע
אספקת נפט ירושלים ירושלים 3 תגובות - 2 דיונים גיהנום על גלגלים 2 מיין לפי
החלף מילה בוורד 2010 קליטת סחורה באנגלית מירב פלדמן תמונה 1
אין פטור לאיש
מה פתאום | 25-09-2018 14:25
ביציאת מצריים חילקו פטורים? ומה עושים בצבא עם מי שנוחר באוהל? מסתדרים!
מאסר עולם מספר שנים דירוג מעלה 2009
תגובה
אני | 27-09-2018 1:33
בסוכות לא מסתדרים, זה לא צבא. יש מצווה לשמוח בחג ומי שמצער את עצמו לא רק שלא מקיים את המצווה אלא אף עובר באיסור.
סלמה 46 גגרין קונסולת משחקים ניידת למכירה אילן הייטנר מלך החומוס ומלכת האמבטיה 2
שאליות מעשיות
יעקב דוד | 26-09-2018 15:56
איך אני אוהב את כל השאלות האלו במיוחד בזמננו זה הופך את המושג 'תורה' שנתפס אצלנו, ליותר חי יותר מונגש להבנה שלנו זה לא משהו מהארון-מהבית מדרש-מדרשן. כל אחד יכול להרגיש את הצער של בני הבית וההצטדקות של הנוחר וחבר בישיבה אמר בשבת עוף-רוף שהוא חושב שממש חשוב לשאול שאלה,שתיים מהרב זילברשטיין באחת הארוחות בשבת וחג.