אתר הבית של המגזר הדתי
דואר אדום
זמני היוםחישוב מסלול waze

chromecast audio מחיר רק מי שיודע את חסרונותיו יכול להתאגד עם הזולת

מי שמודע לחלק ה'אזובי' שקיים בו, יכול להתאגד עם הזולת. יודע הוא את חסרונו, ומתוך כך יוכל למצוא מסילות נכונות ללב האחר ולבנות איתו ביחד את חייו

השתלמות מחשבים נצרת עילית
רק מי שיודע את חסרונותיו יכול להתאגד עם הזולת
  (צילום: שאטרסטוק)

רישום הערת אזהרה משכנתא סמוך ליציאתם של בני ישראל ממצרים, לפני תום עשר המכות, בני ישראל מצווים במצוות קידוש החודש:

מקלובה עוף ניקי  מצגת פורים שמח וַיֹּאמֶר ה' אֶל מֹשֶׁה וְאֶל אַהֲרֹן בְּאֶרֶץ מִצְרַיִם לֵאמֹר הַחֹדֶשׁ הַזֶּה לָכֶם רֹאשׁ חֳדָשִׁים רִאשׁוֹן הוּא לָכֶם לְחָדְשֵׁי הַשָּׁנָה.

יו ר ועדת ערר מחוז מרכז כמה שאלות /הארות יש על מצווה זו. אנחנו נתייחס לשלוש מהן:1. הפסוק מדגיש בציווי את המיקום- "בארץ מצרים"- מדוע ציווי קידוש החודש לא מחכה לאחר יציאת מצרים? מה הדגש במילה:" לכם"? 2. מה המשמעות למצווה זו? (משהו מעולם החסידות) 3. מדוע עם ישראל משולים ללבנה?

  1. על השאלה למה דווקא הציווי הוא לפני יציאת מצרים, ענה כתמים לבנים בציפורניים תינוק הספורנו: "המתמודדים של בייק אוף החדש הזה לכם ראש חדשים". מכאן ואילך יהיו החדשים שלכם, לעשות בהם כרצונכם, אבל בימי השעבוד לא היו ימיכם שלכם, אבל היו לעבודת אחרים ורצונם, לפיכך ראשון הוא לכם לחדשי השנה. כי בו התחיל מציאותכם הבחיריי."  העבד, קורא הספורנו, אין לו זמן, הוא תלוי כולו באדונו. כשעם ישראל עומד לצאת מצרים, הציווי הוא – הזמן עובר אליכם, לורנס אוליביה ויויאן לי זה המאפיין הראשון של החירות. אתה בוחר , אתה שולט בזמן- "קח אחריות"…

מכרזי רכש ממשלתי תפילה לשמירה על הילד הנצי"ב – נגע בייחודיות של הלוח העברי. עם ישראל מתחיל כאן את היווצרותו. והלוח העברי הוא המייחד אותנו כעם, ולכן הציווי הראשון, ולכן בארץ מצרים (בניגוד למצרים! ולאומות העולם) ולכן הדגש של "לכם".אכלתי יערי עם דבשי  לוח השנה העברי הוא זה המייחד אותנו מכל העמים. וכך הוא כתב: המשכורת של ניר ברקת "ראשון הוא לכם". למניין כמשמעו, ודייק "לכם" לישראל ולא לאומות העולם. וצוה הקב"ה לנו לנהוג ממנו המניין למען ידעו אדם מישראל כי העיקר הוא צורתו המיוחדת, ולא צורה האנושית שבכל אדם. זהו משמעו של מקרא ד"לכם", לכל ישראל."

הכוכב הבא עונה 2 פרק 3 לצפייה ישירה ההריון הכי ארוך חיות  ספר בראשית הוא ספרם של יחידים, האבות. בספר שמות קיבלנו את הגדרתנו כעם " לכן אמור לבני ישראל אני ה'". בני ישראל- כאומה. בפרשה שלנו עולים קומה. "החודש הזה לכם ראש חודשים". עם ישראל קובע את ראשי החודשים, ובעצם קובע את מהותו של הזמן. טבעת של מחזיק מפתחות יש צורה מעגלית בקביעה זו מקבל עם ישראל כוח יצירה ונהפך לחלק מהיוצר.

הטכניון לימודי המשך תל אביב טלפון בעולם החסידות ראו במצוות קידוש החודש דנה לפידות בראשית עולם מילים את הציווי להתחדשות.

הדבקת קרמיקה על קירות לא מטווחים כך שעון ספורט חכם לנשים בנתיבות שלום:" יד שתיים אופניים מתקפלים שיהודי מצווה להתחדש תמיד כבריה חדשה, וכמו שאומרים בברכת הלבנה, וללבנה אמר שתתחדש עטרת תפארת… שהם עתידים להתחדש כמותם". וכך כרטיס אשראי חבר טרקלין דן ה"שפת אמת" שהיום הוא יום פטירתו לפני 114 שנים: "רחוב השבעה נתניה מפה החודש הזה לכם". בני ישראל מונין ללבנה. כי בראש השנה מתחדש כל השנה, אבל לבני ישראל ניתן התחדשות בכל חודש כדי שלא יהיו נטבעין בטבע ורגילות, ויותר משלשים יום בא לרגילות. ולכן שהחיינו אין מברכין רק הבא מזמן לזמן יותר מל' יום, וכמו ברואה הים הגדול לפרקים. ולכן ניתן לבני ישראל התחדשות בכל חודש, שיהיו נגאלין מן הטבע. וכל חודש מתחדש הנהגה וסדר מיוחד."

מתנות רומנטיות לבן זוג אנחנו נקראים לא להיכנס לרגילות, לרוטינה ולשבלוניות. ליהודי אין "חיי שיגרה" לעולם הוא בהתחדשות. כל שלושים יום יש בהם חידוש ומברכים שהחיינו  כשרואים את הים הגדול וכדו'. יש מי שחי כזקן גם בצעירותו, אינו מתרגש מכלום וגם אינו מתחדש מהמציאות הקיימת. אנחנו נקראים להתפעל, ולברך " יוצר אור ובורא חושך" יומיום. לא רק מפני שזה כתוב בסידור, אלא מפני שאנחנו מתחדשים עם הניסים והטוב שנותן לנו ה' בכל רגע ורגע. " לבל יהא יומי עלי כהרגל".

  1. קרנות השקעה בעסקים בינוניים במדרשלמדנו: " רבי לוי בשם רבי יוסינדנדות מעץ מלא ….עשו מונה לחמה שהיא גדולה ויעקב מונה ללבנה שהיא קטנהמהי ספירת דם מבדלת רב נחמן אמר: כל זמן שאורו של גדול קיים אין אורו של קטן מתפרסם, שקע אורו של גדול מתפרסם אורו של קטן… "

סיר לחץ סולתם הוראות שימוש חנות פרספקס ירושלים הרמ"א כתב על קידוש הלבנה : " להתפשר על בן זוג ונוהגין לומר דוד מלך ישראל חי וקיים, שמלכותו נמשלה ללבנה ועתיד להתחדש כמותה, וכנסת ישראל תחזור להדבק בבעלה שהוא הקב"ה דוגמת הלבנה המתחדשת עם החמה… ולכן עושין שמחות ורוקדין בקידוש החודש דוגמת שמחת נישואין".

תיקים לגברים דמוי עור שלוש הארות שהאיר ר' אשר וייס – מדוע עם ישראל נמשל ללבנה

החזית הדמוקרטית לשחרור פלסטין א. למרות שהלבנה קטנה לאין ערוך מהשמש, אעפ"כ נמשלו האומות לשמש ובני ישראל לירח. אומות העולם רבות הן גדולות הן, אך ןם שולטות רק ביום. האומות עולות וזוכות לתקופת זוהר, אך בערוב היום הן נופלות. אך כלל ישראל, "הקטן", המעטקופת תל אביב טלפונים  מכל העמים, כירח, שולט אף בלילה. וגם כשיש חושך, גלות קשה, עם ישראל לעולם קיים. עם הנצח! ואחרי החושך, יבוא אור: " שהם עתידים להתחדש כמותה ולפאר ליוצרם על שם כבוד מלכותו". וזהו המנהג לומר "דוד מלך ישראל חי וקיים". שגם אחרי שפסקה מלכות ישראל-  "הם עתידים להתחדש כמותה". עם ישראל משול ללבנה. יש בו את סוד ההתחדשות וסוד הנצחיות.

הנאמנים 14 חיפה ב. אומנם השמש גדולה יותר, אךחומצה אסקורבית בבדיקת שתן  אין היא גדֵלה!! הלימוד הוא חשוב ביותר. האדם, לא נמדד כמה הוא גדול, אלא כמה הוא גדל. ( כידוע אצל הרמב"ם איש המעלה, נקרא:" תלמיד!! חכם".) אנחנו לא צריכים להגיע לפסגה מסוימת, תפקידנו הוא " לך לך" ללכת, לטפס, לגדול ולצמוח.

חשמלית מודיעין מגנום ג. כתב פורשה קאיין 2018 המהרש"א  ( סנהדרין מ"ב) למרות שהקב"ה מיעט את הלבנה, ששה ושמחה היא לעשות רצון קונה. כשהקב"ה אומר ללבנה ( עם ישראל)" לכי מעטי עצמך" לא שהוא מיעטה, אלא ציווה לה למעט עצמה!!! ועל מדה זו נאמר, ששים שמחים לעשות רצון קונם. פצ'ה קוצ'ה 19 לפעמים אדם צריך להמעיט את עצמו, ולעשות זאת בשמחה. איזה יופי. באותו כוון כתב המדרש על הסימון של המשקופים והמזוזות שמתבצע בעזרת אגודת אזוב:" ולקחתם אגודת אזוב כנגד שהשפילו עצמן לעשות תשובה כאזוב. " סימון הבית הוא ע"י אזוב שהוא שיח שפל. על זה דייק ה"שפת אמת" שאין המדובר ב'אזוב' אלא ב'אגודת אזוב':

מקיאה בלי סיבה "עורך דין לענייני משפחה בקרית שמונה במדרש על הפסוק 'ולקחתם אגודת אזוב'. פירוש שאע"פ שהם שפלים, מכל מקום, ע"י שיתאספו להיות אגודה אחת, מתוך השפלות יבא להם עזר מקודש. "

את חפירה באנגלית סיפורו של דולפין 2 לצפייה ישירה gozlan  העיר על כך בחור תלמיד חכם שאולי יותר מכך. השפלות, רק היא, מאפשרת התאגדות ועזר מקודש. מי שאינו מוכן להשפיל עצמו, לא יוכל להתאגד.

אוטובוסים מאופקים לבאר שבע מי שמודע לחלק ה'אזובי' שקיים בו, יכול להתאגד עם הזולת. יודע הוא את חסרונו, ומתוך כך יוכל למצוא מסילות נכונות ללב האחר ולבנות איתו ביחד את חייו.

ביצי קינדר של אלזה ועוד הארה הקשורה לגמרי לקידוש הלבנה…( לא הפשט, אבל דרוש חסידי יפה…)

איך כותבים מתנדב באנגלית בשם ברד ליף בן שלך ר' מנדל מנמירוב אמרו פירוש על המשנה: " תרופה לשיעול יבש מורא רבך כמורא שמים". שיש לנו ללמוד מגורמי השמים, כיצד תלמיד צריך להתנהג עם רבו. לירח אין אור עצמי, כל כוחו ואורו מהשמש. וככל שמתקרב לשמש ועומד בין השמש לירח אין הוא מאיר כלל.  וכשהוא מתרחק, אז הוא ירח מלא. יריד זוגות קיץ 2015 כך לפעמים צריך התלמיד לעמוד במרחק, ורק אז יקבל את מלוא השפע. מורא רבך כמורא שמים. ( נקודה מעניינת מאוד לדיון: מה "המרחק" שצריך להיות בין מורה לתלמיד, כדי שהוא "יקבל האור" מהמורה. נרשה לעצמנו לשאול, גם מה המרחק כדי שהמורה יקבל מהתלמיד. פעמים שהתלמיד הוא השמש. הוא מקור האור.)

בגדיי ים 2016 בכל מקרה, הקשר בין מורה ולתמיד, בין אב ובנו, צריך להיות במחויבות גדולה. זה עיקר תפקידנו (הרב ליכטנשטיין נשאל, מה הוא משאיר בעולם, והוא ענה" את המשפחה…"). וכך כתב על הדו שיח של משה ופרעה: "בבנינו ובזקנינו נלך" הרב יורם זצ"ל: " גם משה רבנו וגם פרעה הרשע ידעו היטב שכל המשכיות קדושתם של עם ישראל תלויה אך ורק בילדים הרכים. אם חלילה לא יהיו ילדים שילכו בדרך אבות, מה תועיל קדושת האבות?

דלקות בדרכי השתן אצל תינוקות תגובה חדשה * אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אסור, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע
העולם הבוקר לצפייה ישירה 3 תגובות - 3 דיונים חופשה ברומא אל על מיין לפי
מה זה שקידה נאותה עודף סידן בהריון עדכון רכב כביש 6 1
בגאולה השלמה תזרח השמש
משה אהרון עו"ד | 13-01-2019 14:31
כשם שיום השבת הוא ראש לכל הימים . כך ניסן ראש לכל החודשים . ושנת הגאולה השלמה תהא שנת ראש לכל השנים
תעודת תושב תל אביב עסקית משתלמת בראשון לציון פרשת החוקרים הפרטיים 2
וכיצד תזרח השמש ?
משה אהרון עו"ד | 13-01-2019 14:57
בסד. השבת שופכת נהרה והשראה לימי המעשה. חודש ניסן ראש לכל החידושים בחידושו - החירות . ניצן הוא לכל יתר אחד עשר החידושים הנחוצים לה לגאלה השלמה. אזי תזרח השמש לכל היקום והאדם
מחלוקת לשם שמיים סיכום חידוש רב קו שאבד קורדרוי אלנבי 99 3
מדשר [מדרש חדש] אגדת קדושת הזמן
משה אהרון עו"ד | 14-01-2019 11:14
אמר להם הקבה : כבר קדשתי עבורכם את הזמן בימים - יום השבת ועתה עם יציאת מצרים מכתיר אני לכם ומקדש את חודש ניסן - כראש לכל החודשים. לימים משלים אני את קדושת הזמן ומקדש לכם הזמן כולו גם בבחינת : שנה. שנת הגאולה השלמה .